Home > Projects > ការបង្កើតមុខរបរ
Small Business Set-up

ក្រុមចុះសហគមន៌ក៏បានធ្វើការជាមួយក្រុមគ្រួសារកុមារដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យចាប់ផ្តើមបង្កើតមុខរបរ ខ្នាតតូចដើម្បីបង្កើនចំណូលក្នុងគ្រួសារនិងជំរើសវិជ្ជមាននានាដើម្បីធ្វើឲ្យកុមាររស់នៅក្នុងបរិយាកាសសមរម្យជាមួយគ្រួសារផងដែរ  ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីនេះកន្លងមក ក៏មានការរួមបញ្ចូលមុខរបរមួយ ចំនួនទៀតដូចជា ការធ្វើកសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹមជ្រូក  ការដំាបន្លែ  ការចំអិននំលក់  លក់ចាបហួយ  និងការ លក់ដូរចលត័ ដល់គ្រួសារជាក្រុមគោលដៅផងដែរ​។

Activities 2016 Total
# of small business set up 44