Home > Projects > កម្មវិធីចុះមូលដ្ឋាន
outreach

កម្មវិធីចុះមូលដ្ឋាន គឺជាផែ្នកមួយក្នុងអង្គការម្លប់តាប៉ាង ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពជាច្រើន។  ផ្នែក នេះគឺជាក្រុមមួយចុះជួបកុមារ និងគ្រួសារមុនដំបូងបង្អស់ដើម្បីវាយតម្លៃលើបញ្ហារបស់ពូកគេ នឹងផ្តល់ជម្រើសឬការជួយផ្សេងៗដូចជា៖ ផ្តល់ការអប់រំតាមសហគមន៍ ការជួយសង្រ្គោះបន្ទាន់នានា ការចុះជួបផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែង នៅតាមមាត់សមុទ្រ តាមដងវិថីនានា តាមផ្សារ និងសហគមន៍ដោយ ផ្តល់ជួយឧបត្ថម្ភសំភារៈបន្ទាន់​ និងការធ្វើសមាហរណកម្មទៅកាន់គ្រួសាររបស់គេវិញ។

Activities 2016 Total
# of children supported by outreach team 2641
# of new children supported  by outreach team 595
# of families supported 1818
# of new families supported 475