Home > Projects > មណ្ឌលសុវត្ថិភាពកុមារ
night shelter

អង្គការម្លប់តាប៉ាងមណ្ឌលស្នាក់នៅពីរកន្លែងសំរាប់កុមារា និងកុមារីព្រមទាំងយុវជនវ័យក្មេង ស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ននៅពេលដែលមានតម្រូវការចាំបាច់។

Activities 2016 Total
# of children Girl’s Night Shelter 34
# of children Boy’s Night Shelter 38
# of children placed in foster care 9
# of youth staying in independent housing 8