Home > Projects > ក្រុមជួយអ្នកញៀនសុរ៉ា
IMG_2066

ក្រុមចុះសហគមន៌បានផ្តល់ការអប់រំ និងជួយគាំទ្រដល់ក្រុមគ្រួសារដែរកំពុងរងគ្រោះពីការញៀនសុរ៉ា ផងដែរ ។ការជួយអ្នកញៀនសុរ៉ាទំាងនោះ តាមរយះការសិក្សារស្វែងយល់ពី បញ្ហានានា និងផលប៉ះ ពាល់ការញៀន​ដែលបណ្តាលខូចខាតដល់ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង សុខភាពបស់ពួកគាត់ ផងដែរ ដើម្បីធ្វើ យ៉ាងឲ្យពួកគាត់មានការកាត់បន្ថយផលអវិជ្ជមាននានា ឬឈប់ប្រើប្រាស់សុរ៉ាតែម្តង ។

Activities 2016 Total
# of clients attended support group meetings 34